Giải pháp quản lý dự án được tích hợp với phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp bạn theo dõi tiến độ và chi phí của dự án, từ đó giúp nhà quản lý có thể tính được lợi nhuận của dự án